SHENYANG Flight Schedule

Print PDF

SHENYANG Flight Schedule(2009)

Flight No.

Aircraft

Depart

Arrive

Frequency

CZ6455

M90

SHENYANG [ 08:35 ]

BAOTOU [ 10:35 ]

.2.4.6.

UA4467

733

SHENYANG [ 09:45 ]

BEIJING [ 11:00 ]

1234567

MU1390

319

SHENYANG [ 14:05 ]

BEIJING [ 15:25 ]

1234567

CZ6109

319

SHENYANG [ 18:30 ]

BEIJING [ 20:05 ]

1234567

MU1394

319

SHENYANG [ 12:30 ]

BEIJING [ 14:15 ]

1234567

CZ6103

319

SHENYANG [ 10:30 ]

BEIJING [ 12:05 ]

1234567

CA1652

757

SHENYANG [ 11:10 ]

BEIJING [ 12:30 ]

1234567

UA4466

757

SHENYANG [ 11:10 ]

BEIJING [ 12:30 ]

1234567

MU1386

319

SHENYANG [ 10:30 ]

BEIJING [ 12:05 ]

1234567

CZ6115

319

SHENYANG [ 20:00 ]

BEIJING [ 21:35 ]

1234567

MU7108

319

SHENYANG [ 20:00 ]

BEIJING [ 21:35 ]

1234567

MU1392

319

SHENYANG [ 18:30 ]

BEIJING [ 20:05 ]

1234567

CZ6101

319

SHENYANG [ 08:00 ]

BEIJING [ 09:25 ]

1234567

CZ6111

319

SHENYANG [ 12:30 ]

BEIJING [ 14:15 ]

1234567

CA1646

738

SHENYANG [ 14:10 ]

BEIJING [ 15:45 ]

1234567

CZ6107

319

SHENYANG [ 14:05 ]

BEIJING [ 15:25 ]

1234567

CA1626

738

SHENYANG [ 20:10 ]

BEIJING [ 21:35 ]

1234567

CA1656

JET

SHENYANG [ 17:10 ]

BEIJING [ 18:25 ]

12345.7

HU7118

738

SHENYANG [ 08:10 ]

BEIJING [ 09:35 ]

123456.

CA931

JET

SHENYANG [ 09:45 ]

BEIJING [ 11:00 ]

1234567

CA1658

JET

SHENYANG [ 16:05 ]

BEIJING [ 17:30 ]

1234567

3U3227

319

SHENYANG [ 07:25 ]

BEIJING [ 09:40 ]

1.3.5..

NS3227

319

SHENYANG [ 07:25 ]

BEIJING [ 09:40 ]

1.3.5..

CA1654

JET

SHENYANG [ 08:30 ]

BEIJING [ 09:55 ]

1234567

CA1636

JET

SHENYANG [ 18:15 ]

BEIJING [ 19:40 ]

1234567

CZ6105

319

SHENYANG [ 15:30 ]

BEIJING [ 17:10 ]

1234567

MU1388

319

SHENYANG [ 15:30 ]

BEIJING [ 17:10 ]

1234567

MU1384

319

SHENYANG [ 08:00 ]

BEIJING [ 09:25 ]

1234567

CZ3130

320

SHENYANG [ 19:10 ]

CHANGSHA [ 23:30 ]

...4...

CZ3984

320

SHENYANG [ 13:25 ]

CHANGSHA [ 17:35 ]

1234567

ZH9842

733

SHENYANG [ 15:50 ]

CHANGZHOU [ 17:40 ]

1234567

NS3227

319

SHENYANG [ 07:25 ]

CHAOYANG [ 07:50 ]

1.3.5..

3U3227

319

SHENYANG [ 07:25 ]

CHAOYANG [ 07:50 ]

1.3.5..

3U8862

JET

SHENYANG [ 13:30 ]

CHENGDU [ 18:10 ]

..3.5.7

CZ6409

321

SHENYANG [ 08:35 ]

CHENGDU [ 13:40 ]

1.3.5.7

CA4186

319

SHENYANG [ 12:20 ]

CHENGDU [ 15:55 ]

123...7

CA4186

319

SHENYANG [ 12:20 ]

CHENGDU [ 16:00 ]

....5..

CZ6401

M90

SHENYANG [ 17:00 ]

CHENGDU [ 21:45 ]

1234567

CZ6455

M90

SHENYANG [ 08:35 ]

CHENGDU [ 13:40 ]

.2.4.6.

HU7454

ERJ

SHENYANG [ 19:00 ]

CHIFENG [ 19:50 ]

.2.4.6.

GS7454

ERJ

SHENYANG [ 19:00 ]

CHIFENG [ 19:50 ]

.2.4.6.

ZH9152

738

SHENYANG [ 14:05 ]

CHONGQING [ 18:25 ]

......7

ZH9152

738

SHENYANG [ 13:30 ]

CHONGQING [ 17:55 ]

.234...

3U8850

ERJ

SHENYANG [ 14:05 ]

CHONGQING [ 18:20 ]

....5.7

CZ6403

JET

SHENYANG [ 10:50 ]

CHONGQING [ 14:10 ]

1234567

CZ6622

319

SHENYANG [ 23:05 ]

DALIAN [ 23:55 ]

1234567

CA6693

763

SHENYANG [ 13:30 ]

TOKYO [ 17:35 ]

.2.4..7

NH926

763

SHENYANG [ 13:30 ]

TOKYO [ 17:35 ]

.2.4..7

CZ627

321

SHENYANG [ 08:30 ]

TOKYO [ 12:25 ]

.2.4.6.

JL5181

EQV

SHENYANG [ 08:30 ]

TOKYO [ 12:25 ]

.2.4.6.

CA6693

763

SHENYANG [ 13:30 ]

NARITAAPT [ 17:35 ]

.2.4..7

NH926

763

SHENYANG [ 13:30 ]

NARITAAPT [ 17:35 ]

.2.4..7

CZ627

321

SHENYANG [ 08:30 ]

NARITAAPT [ 12:25 ]

.2.4.6.

JL5181

EQV

SHENYANG [ 08:30 ]

NARITAAPT [ 12:25 ]

.2.4.6.

CA931

JET

SHENYANG [ 09:45 ]

FRANKFURT [ 17:20 ]

1234567

CZ643

M90

SHENYANG [ 08:25 ]

FUKUOKA [ 11:40 ]

.2...6.

OZ6756

320

SHENYANG [ 07:40 ]

PUSAN [ 10:30 ]

1...5..

CZ665

M90

SHENYANG [ 07:40 ]

PUSAN [ 10:30 ]

1...5..

MF8058

737

SHENYANG [ 19:45 ]

FUZHOU [ 23:55 ]

12.456.

CZ6519

M90

SHENYANG [ 15:30 ]

FUZHOU [ 19:30 ]

..3.5.7

CZ6555

M90

SHENYANG [ 14:00 ]

FUZHOU [ 18:15 ]

.2.4.6.

HU7344

734

SHENYANG [ 19:20 ]

GUANGZHOU [ 23:15 ]

1234567

CZ6301

321

SHENYANG [ 08:40 ]

GUANGZHOU [ 13:55 ]

1234567

ZH9608

320

SHENYANG [ 14:20 ]

GUANGZHOU [ 19:00 ]

1234567

ZH9627

738

SHENYANG [ 10:10 ]

GUANGZHOU [ 14:00 ]

1234567

CZ6315

321

SHENYANG [ 17:30 ]

GUANGZHOU [ 21:15 ]

1234567

CZ6453

319

SHENYANG [ 09:10 ]

GUILIN [ 13:50 ]

1.3.5..

3U3233

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

GUIYANG [ 13:30 ]

1.3.5..

NS3233

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

GUIYANG [ 13:30 ]

1.3.5..

CZ6451

319

SHENYANG [ 09:10 ]

GUIYANG [ 14:00 ]

.2.4.67

MF8045

737

SHENYANG [ 11:20 ]

HARBIN [ 12:15 ]

.23.5.7

CZ6761

JET

SHENYANG [ 14:00 ]

HARBIN [ 15:00 ]

1234567

ZH9628

738

SHENYANG [ 22:20 ]

HARBIN [ 23:20 ]

1234567

SC4638

738

SHENYANG [ 13:35 ]

HAIKOU [ 19:10 ]

1.3.5.7

CA4638

738

SHENYANG [ 13:35 ]

HAIKOU [ 19:10 ]

1.3.5.7

HU7048

733

SHENYANG [ 13:50 ]

HAIKOU [ 19:25 ]

1234567

CZ6517

M90

SHENYANG [ 09:30 ]

HAIKOU [ 15:20 ]

1234567

NS3207

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

HAILAR [ 10:15 ]

.2.4.6.

3U3207

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

HAILAR [ 10:15 ]

.2.4.6.

MF8046

737

SHENYANG [ 15:00 ]

HANGZHOU [ 17:25 ]

.2..5.7

MF8062

737

SHENYANG [ 18:10 ]

HANGZHOU [ 20:35 ]

12.4567

CZ6509

M90

SHENYANG [ 14:00 ]

HANGZHOU [ 16:10 ]

1.3.5.7

CZ6555

M90

SHENYANG [ 14:00 ]

HANGZHOU [ 16:10 ]

.2.4.6.

ZH9341

733

SHENYANG [ 08:45 ]

HANGZHOU [ 11:05 ]

1234567

CZ6483

M90

SHENYANG [ 09:05 ]

HANGZHOU [ 11:20 ]

1234567

CZ3130

320

SHENYANG [ 19:10 ]

HEFEI [ 21:25 ]

...4...

3U3217

319

SHENYANG [ 13:40 ]

HEFEI [ 15:55 ]

1.3.5..

NS3217

319

SHENYANG [ 13:40 ]

HEFEI [ 15:55 ]

1.3.5..

NS3217

319

SHENYANG [ 09:00 ]

HEFEI [ 11:15 ]

.2.4.67

3U3217

319

SHENYANG [ 09:00 ]

HEFEI [ 11:15 ]

.2.4.67

GS7454

ERJ

SHENYANG [ 19:00 ]

HOHHOT [ 21:30 ]

.2.4.6.

HU7454

ERJ

SHENYANG [ 19:00 ]

HOHHOT [ 21:30 ]

.2.4.6.

CZ6415

319

SHENYANG [ 17:10 ]

HOHHOT [ 19:00 ]

1.3.5.7

ZH9152

738

SHENYANG [ 14:05 ]

JINAN [ 15:15 ]

......7

ZH9152

738

SHENYANG [ 13:30 ]

JINAN [ 14:40 ]

123456.

8L9942

737

SHENYANG [ 18:50 ]

JINAN [ 20:20 ]

.2.4.6.

HU7866

319

SHENYANG [ 16:40 ]

JINAN [ 18:10 ]

..3.5.7

8L9942

737

SHENYANG [ 19:25 ]

JINAN [ 20:55 ]

1.3.5.7

CZ3622

738

SHENYANG [ 12:20 ]

JINAN [ 13:50 ]

1234567

MU5778

737

SHENYANG [ 19:00 ]

KUNMING [ 00:10 ]

1234567

8L9942

737

SHENYANG [ 18:50 ]

KUNMING [ 23:50 ]

.2.4.6.

8L9942

737

SHENYANG [ 19:25 ]

KUNMING [ 00:25 ]

1.3.5.7

CZ6415

319

SHENYANG [ 17:10 ]

KUNMING [ 23:10 ]

1.3.5.7

CZ6417

319

SHENYANG [ 17:10 ]

KUNMING [ 22:40 ]

.2.4.6.

MU5824

733

SHENYANG [ 14:00 ]

KUNMING [ 19:10 ]

1234567

CZ6403

JET

SHENYANG [ 10:50 ]

KUNMING [ 16:10 ]

1234567

CZ6491

M90

SHENYANG [ 10:30 ]

LANZHOU [ 13:25 ]

..3...7

NS3213

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

LIANYUNGANG [ 14:20 ]

.2.4.6.

3U3213

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

LIANYUNGANG [ 14:20 ]

.2.4.6.

MU2528

EMB

SHENYANG [ 17:00 ]

LINYI [ 18:30 ]

.2.4.6.

CZ697

M90

SHENYANG [ 08:40 ]

NAGOYA [ 12:05 ]

..3...7

LH717

343

SHENYANG [ 10:00 ]

MUNICH [ 17:50 ]

1.3....

CZ6581

M90

SHENYANG [ 14:30 ]

NANCHANG [ 18:25 ]

.2.4.6.

MF8058

737

SHENYANG [ 19:45 ]

NANJING [ 21:50 ]

12.456.

CZ6519

M90

SHENYANG [ 15:30 ]

NANJING [ 17:30 ]

..3.5.7

CZ6453

319

SHENYANG [ 09:10 ]

NANJING [ 11:05 ]

1.3.5..

8C8238

319

SHENYANG [ 12:25 ]

NANJING [ 14:25 ]

1234567

CZ6451

319

SHENYANG [ 09:10 ]

NANJING [ 11:05 ]

.2.4.67

CZ6581

JET

SHENYANG [ 14:30 ]

NANJING [ 16:30 ]

.2.4.6.

ZH9341

733

SHENYANG [ 08:45 ]

NANNING [ 14:15 ]

1234567

NS3237

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

NINGBO [ 19:40 ]

1.3.5..

3U3237

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

NINGBO [ 19:40 ]

1.3.5..

CZ6762

JET

SHENYANG [ 17:40 ]

NINGBO [ 19:50 ]

1234567

JS156

TU5

SHENYANG [ 15:00 ]

NIMES [ 17:10 ]

..3..6.

CA4638

738

SHENYANG [ 13:35 ]

QINGDAO [ 15:00 ]

1.3.5.7

SC4638

738

SHENYANG [ 13:35 ]

QINGDAO [ 15:00 ]

1.3.5.7

NS3235

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

QINGDAO [ 13:50 ]

1.3.5.7

3U3235

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

QINGDAO [ 13:50 ]

1.3.5.7

CZ3984

320

SHENYANG [ 13:25 ]

QINGDAO [ 14:30 ]

1234567

SC4990

733

SHENYANG [ 15:55 ]

QINGDAO [ 17:00 ]

.2.4.6.

CA4990

733

SHENYANG [ 15:55 ]

QINGDAO [ 17:00 ]

.2.4.6.

CZ6311

M90

SHENYANG [ 08:30 ]

QINGDAO [ 09:50 ]

1234567

CZ6483

M90

SHENYANG [ 09:05 ]

SANYA [ 14:50 ]

1234567

CZ6762

JET

SHENYANG [ 17:40 ]

SANYA [ 23:35 ]

1234567

HO1162

319

SHENYANG [ 20:25 ]

SHANGHAIPUDONG [ 22:20 ]

1234567

FM9182

738

SHENYANG [ 11:20 ]

SHANGHAIPUDONG [ 13:25 ]

1234567

CZ6503

319

SHENYANG [ 08:15 ]

SHANGHAIPUDONG [ 10:15 ]

1234567

CZ6507

M90

SHENYANG [ 11:55 ]

SHANGHAIPUDONG [ 14:20 ]

1234567

UA3906

737

SHENYANG [ 11:20 ]

SHANGHAIPUDONG [ 13:25 ]

1234567

FM9184

757

SHENYANG [ 17:45 ]

SHANGHAIPUDONG [ 20:00 ]

1234567

HO1184

320

SHENYANG [ 16:20 ]

SHANGHAIPUDONG [ 18:20 ]

1234567

CZ6505

M90

SHENYANG [ 18:00 ]

SHANGHAIPUDONG [ 20:05 ]

1234567

MU5610

JET

SHENYANG [ 17:50 ]

SHANGHAIPUDONG [ 20:20 ]

1234567

CA3132

757

SHENYANG [ 17:45 ]

SHANGHAIPUDONG [ 20:00 ]

1234567

MU5606

JET

SHENYANG [ 14:15 ]

SHANGHAIPUDONG [ 16:15 ]

1234567

CZ6501

321

SHENYANG [ 15:10 ]

SHANGHAIPUDONG [ 17:10 ]

1234567

MU5608

320

SHENYANG [ 12:05 ]

SHANGHAIPUDONG [ 14:10 ]

1234567

MU5602

JET

SHENYANG [ 08:00 ]

SHANGHAIPUDONG [ 10:00 ]

1234567

ZH9828

JET

SHENYANG [ 14:10 ]

SHENZHEN [ 18:00 ]

1234567

CZ6311

M90

SHENYANG [ 08:30 ]

SHENZHEN [ 13:25 ]

1234567

ZH9898

733

SHENYANG [ 08:40 ]

SHENZHEN [ 13:40 ]

1234567

ZH9842

733

SHENYANG [ 15:50 ]

SHENZHEN [ 20:30 ]

1234567

CZ6303

319

SHENYANG [ 14:05 ]

SHENZHEN [ 18:05 ]

1234567

VD8328

CRJ

SHENYANG [ 12:25 ]

SHIJIAZHUANG [ 13:55 ]

1234567

ZH8328

CRJ

SHENYANG [ 12:25 ]

SHIJIAZHUANG [ 13:55 ]

1234567

NS3225

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

TAIYUAN [ 17:55 ]

......7

3U3225

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

TAIYUAN [ 17:55 ]

......7

NS3225

EMB

SHENYANG [ 19:15 ]

TAIYUAN [ 20:55 ]

..3.5..

3U3225

EMB

SHENYANG [ 19:15 ]

TAIYUAN [ 20:55 ]

..3.5..

CZ6469

M90

SHENYANG [ 08:20 ]

TAIYUAN [ 10:00 ]

1234567

3U8862

JET

SHENYANG [ 13:30 ]

TIANJIN [ 14:50 ]

..3.5.7

NS3203

EMB

SHENYANG [ 13:10 ]

TIANJIN [ 14:30 ]

.2.4.6.

3U3203

EMB

SHENYANG [ 13:10 ]

TIANJIN [ 14:30 ]

.2.4.6.

3U3215

EMB

SHENYANG [ 09:00 ]

WEIHAI [ 10:05 ]

..3.5.7

NS3215

EMB

SHENYANG [ 09:00 ]

WEIHAI [ 10:05 ]

..3.5.7

CZ6301

321

SHENYANG [ 08:40 ]

WENZHOU [ 11:15 ]

1234567

NS3203

EMB

SHENYANG [ 13:10 ]

WENZHOU [ 17:55 ]

.2.4.6.

3U3203

EMB

SHENYANG [ 13:10 ]

WENZHOU [ 17:55 ]

.2.4.6.

ZH9898

733

SHENYANG [ 08:40 ]

WUHAN [ 11:10 ]

1234567

MU2528

EMB

SHENYANG [ 17:00 ]

WUHAN [ 20:25 ]

.2.4.6.

8C8238

319

SHENYANG [ 12:25 ]

WUHAN [ 16:05 ]

1234567

CZ3622

738

SHENYANG [ 12:20 ]

WUHAN [ 16:00 ]

1234567

NS3217

319

SHENYANG [ 09:00 ]

XIAMEN [ 13:30 ]

.2.4.67

HU7048

733

SHENYANG [ 13:50 ]

XIAMEN [ 17:00 ]

1234567

CA4990

733

SHENYANG [ 15:55 ]

XIAMEN [ 19:55 ]

.2.4.6.

CZ6509

M90

SHENYANG [ 14:00 ]

XIAMEN [ 18:30 ]

1.3.5.7

NS3217

319

SHENYANG [ 13:40 ]

XIAMEN [ 17:55 ]

1.3.5..

3U3217

319

SHENYANG [ 13:40 ]

XIAMEN [ 17:55 ]

1.3.5..

3U3213

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

XIAMEN [ 17:10 ]

.2.4.6.

NS3213

EMB

SHENYANG [ 12:35 ]

XIAMEN [ 17:10 ]

.2.4.6.

MF8062

737

SHENYANG [ 18:10 ]

XIAMEN [ 22:45 ]

12.4567

3U3217

319

SHENYANG [ 09:00 ]

XIAMEN [ 13:30 ]

.2.4.67

SC4990

733

SHENYANG [ 15:55 ]

XIAMEN [ 19:55 ]

.2.4.6.

VD8328

CRJ

SHENYANG [ 12:25 ]

XIAN [ 15:55 ]

1234567

HU7866

319

SHENYANG [ 16:40 ]

XIAN [ 20:40 ]

..3.5.7

ZH8328

CRJ

SHENYANG [ 12:25 ]

XIAN [ 15:55 ]

1234567

CZ6469

M90

SHENYANG [ 08:20 ]

XIAN [ 11:45 ]

1234567

CZ6401

M90

SHENYANG [ 17:00 ]

XIAN [ 19:30 ]

1234567

CZ635

M90

SHENYANG [ 14:10 ]

HONGKONG [ 18:00 ]

1.3.5.7

KA921

320

SHENYANG [ 16:40 ]

HONGKONG [ 22:10 ]

.2.4.6.

CZ351

321

SHENYANG [ 14:05 ]

SINGAPORE [ 23:05 ]

1234567

NS3233

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

XUZHOU [ 10:25 ]

1.3.5..

3U3233

EMB

SHENYANG [ 08:30 ]

XUZHOU [ 10:25 ]

1.3.5..

CZ6621

319

SHENYANG [ 19:15 ]

YANJI [ 20:25 ]

1234567

NS3237

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

YANTAI [ 17:20 ]

1.3.5..

3U3237

EMB

SHENYANG [ 16:15 ]

YANTAI [ 17:20 ]

1.3.5..

CZ6409

321

SHENYANG [ 08:35 ]

YANTAI [ 09:40 ]

1.3.5.7

CZ6495

319

SHENYANG [ 10:30 ]

YINCHUANG [ 13:10 ]

1...5..

CZ6417

319

SHENYANG [ 17:10 ]

YUNCHENG [ 19:20 ]

.2.4.6.

CZ3984

320

SHENYANG [ 13:25 ]

ZHANGJIAJIE [ 19:10 ]

1234567

MU5778

737

SHENYANG [ 19:00 ]

ZHENGZHOU [ 21:05 ]

1234567

3U8850

ERJ

SHENYANG [ 14:05 ]

ZHENGZHOU [ 16:15 ]

....5.7

ZH9608

320

SHENYANG [ 14:20 ]

ZHENGZHOU [ 16:20 ]

1234567

MU5824

733

SHENYANG [ 14:00 ]

ZHENGZHOU [ 16:05 ]

1234567

CZ6517

M90

SHENYANG [ 09:30 ]

ZHENGZHOU [ 11:40 ]

1234567